Đào tạo trang điểm

Khóa học trang điểm ngắn hạn dành cho những bạn có nhu cầu học nhanh về trang về, tất cả kỹ thuật nhận diện khuôn mặt và cách vẽ theo tỉ lệ chuẩn.

Hiện tại chúng tôi chưa có khóa học này, chúng tôi sẽ thông bao khi có khóa học mới nhất !

Thông tin cần biết (nên xem)