Hoạt Động Của Trường

 • LỄ TỐT NGHIỆP SPA – TH 37

  31/05/2019
  Những cô gái xinh đẹp của khóa Spa - TH 37 đã hoàn thành xuất sắc khóa học. Sau một thời gian học tập, nổ lực rèn luyện tay nghề, kỹ thuật. Trường rất vui vì đã đào…
 • LỄ TỐT NGHIỆP SPA – TH 36

  Những cô gái xinh đẹp của khóa Spa - TH36 đã hoàn thành xuất sắc khóa học. Sau một thời gian học tập, nổ lực rèn luyện tay nghề, kỹ thuật. Trường rất vui vì đã đào tạo…
 • LỄ TỐT NGHIỆP SPA – TH 35

  Những cô gái xinh đẹp của khóa Spa - TH35 đã hoàn thành xuất sắc khóa học. Sau một thời gian học tập, nổ lực rèn luyện tay nghề, kỹ thuật. Trường rất vui vì đã đào tạo được…
 • LỄ TỐT NGHIỆP SPA – TH 34

  Những cô gái xinh đẹp của khóa Spa - TH34 đã hoàn thành xuất sắc khóa học. Sau một thời gian học tập, nổ lực rèn luyện tay nghề, kỹ thuật. Trường rất vui vì đã đào tạo…
 • Lễ tốt nghiệp khóa Spa – TH33

  21/01/2019
  Những cô gái xinh đẹp của khóa Spa - TH33 đã hoàn thành xuất sắc khóa học. Sau một thời gian học tập, nổ lực rèn luyện tay nghề, kỹ thuật. Trường rất vui vì đã đào tạo…
 • Lễ tốt nghiệp khóa Spa – TH32

  Những cô gái xinh đẹp của khóa Spa - TH32 đã hoàn thành xuất sắc khóa học. Sau một thời gian học tập, nổ lực rèn luyện tay nghề, kỹ thuật. Trường rất vui vì đã đào tạo…